Wijzigingen in loondoorbetaling bij ziekte

Wijzigingen in de loondoorbetaling bij ziekte

 

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal verbeterpunten rond de regeling van loondoorbetaling bij ziekte gepresenteerd.

In de afgelopen jaren zijn de verplichtingen van werkgevers rondom personeel flink toegenomen, en dan met name de kosten van vaste werknemers. Om deze kosten te verminderen, met als doel dat werkgevers weer meer vast personeel gaan aannemen, heeft de regering wijzigingen aangebracht in de loondoorbetaling bij ziekte. Het plan om de maximale periode van loondoorbetaling terug te brengen naar één jaar is niet doorgegaan. In plaats daarvan is een ander pakket van maatregelen gepresenteerd:

Relevante maatregelen voor u

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Vanaf 2020 kunnen werkgevers kiezen voor de MKB-verzuim-ontzorg verzekering. Dit is een verzuimverzekering die werkgevers extra moet bijstaan bij langdurig verzuim. Welke voordelen heeft dat voor u?

  • u wordt als werkgever compleet ontzorgd door een vaste casemanager die namens de werkgever handelt;
  • alle re-integratie activiteiten worden voor 100% vergoed;
  • er is een poortwachtergarantie van toepassing;
  • de toekomstige premie is stabiel: bij ziekteverzuim krijgt u als werkgever geen forse verhogingen van de premie.

Financiële tegemoetkoming

Alle werkgevers van Nederland krijgen vanaf 1 januari 2021 een financiële tegemoetkoming: een bedrag van rond de €1.200,- per onderneming per jaar die verwerkt wordt via de salarisadministratie. Dit moet u zelf regelen. U krijgt hierover te zijner tijd bericht via uw boekhouder en/of de Belastingdienst.

Minder loonsancties

Een veel genoemde klacht van werkgevers is dat zij onverwacht een loonsanctie krijgen bij een WIA-aanvraag van hun werknemer(s). Werkgevers laten zich voor de verzuimbegeleiding meestal bijstaan door een arbodienst en volgen met hun re-integratie inspanningen de adviezen van de bedrijfsarts op. Als na 104 weken ziekte bij een WIA-aanvraag het UWV een andere mening heeft dan de bedrijfsarts, dan krijgt u als werkgever een loonsanctie. De loonsanctie bestaat dan uit de kosten van nog een jaar loondoorbetaling. De regering begrijpt dat deze sanctie voor MKB-werkgevers zwaar is. Immers, ze huren een deskundige arbodienst of bedrijfsarts in en moeten daar dan ook op kunnen vertrouwen. Daarom zal voortaan het medisch advies dat de bedrijfsarts afgeeft voor de re-integratie leidend zijn voor het hele re-integratietraject. Volgt een werkgever de aanwijzingen van de bedrijfsarts op, dan leidt dit dus niet meer tot een loonsanctie als het UWV een andere (medische) mening heeft. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2021 en geldt vanwege de twee jaar loondoorbetaling dus al voor alle werknemers die dit jaar ziek zijn geworden.

Wilt u meer weten? 

Als u meer informatie wilt over de MKB-verzuim-ontzorg verzekering of als u geïnteresseerd bent in het omzetten van uw huidige verzuimverzekering naar deze uitgebreidere variant, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan met u de mogelijkheden doornemen.