Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

Op 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Werkgevers hebben vanaf 1 juli 2017 de tijd gehad om aan de voorwaarden te voldoen.

Wat waren de belangrijkste wijzigingen?
– invoering van het basiscontract;
– adviesrol van de bedrijfsarts;
– vrije toegang tot de werkvloer voor de bedrijfsarts;
– duidelijkere rol preventiemedewerker.
Lees er meer over in de factsheet ‘Nieuwe Arbowet’.

55% van de bedrijven blijkt niet te voldoen aan de Arbowet. De boetes zijn om die reden per 1 juli 2019 flink verhoogd:
– Heeft u geen RI&E, dan krijgt u een boete van EUR 4.500,-.
– Heeft u geen verplicht basiscontract arbodienstverlening, dan kan uw boete oplopen tot EUR 1.500,
– Heeft u geen preventiemedewerker, boete tot EUR 1.500,-.

Voorkom onnodige boetes en controleer of u alle arbeidsrisico’s kent en de juiste maatregelen getroffen heeft. Op de website https://arbo-op-orde.zelfinspectie.nl checkt u dit eenvoudig zelf.