Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?

Na tien jaar onderhandelen ligt er een nieuw pensioenakkoord. Het nieuwe pensioenstelsel heeft verregaande consequenties voor alle pensioenregelingen in Nederland en zal naar verwachting in 2022 ingaan. Uw pensioenregeling zal ook moeten worden aangepast.