Eigenrisicodragen ZW of niet? MontClair adviseert in samenwerking met ENgage

Eigenrisicodragen ZW of niet? MontClair adviseert in samenwerking met ENgage

qwta_LogoEngageHet wordt steeds lastiger om alle wijzigingen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid in de gaten te houden. Door de grote versnippering van regels is het niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken en het gehele proces goed op elkaar af te stemmen. De Ziektewet is daar een goed voorbeeld van:

Sinds 2014 zijn werkgevers op een andere wijze aan het betalen voor deze regeling, namelijk door middel van premiedifferentiatie ZW, maar zij hebben niet altijd in de gaten dat strakke schadelastbeheersing financieel voordeliger kan zijn en men meer grip op ZW’ers kan krijgen. Wij leggen u dit graag uit.

 

Financiële voordelen strakke ZW-regie

Het eerste financiële voordeel van een strakke ZW-regie is de premie die u via de Belastingdienst aan het UWV betaalt in relatie tot de ‘schade’ die u veroorzaakt. In alle gevallen is de premiedifferentiatie zo opgebouwd dat u in euro’s meer betaalt dan de hoogte van de uitkeringen. Alleen wordt dit verdoezeld in een premiepercentage, zodat het niet snel is uit te rekenen.

Het tweede financiële voordeel is het verband waarin de ZW zit. Werknemers die ziek uit dienst gaan krijgen ZW van het UWV, tot er maximaal twee jaar zijn verstreken. Dan kan de ZW’er naar de WIA*. Binnen de WIA is er recht op de WGA (gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en ook die betaalt u als werkgever. U betaalt namelijk WGA-flexpremies. Dus grip op de ZW leidt ook tot lagere WGA‑premies. Ook voor het eigenrisicodragen WGA!

(*dit gebeurt volgens de overheid iets te vaak; dè reden om per 2014 werkgevers verantwoordelijk te maken.)

 

Meer grip = eigenrisicodragen

Om de ZW strakker uit te voeren dan het UWV bestaat de mogelijkheid om ‘eigenrisicodrager ZW’ te worden. Dan is niet het UWV de partij die de verzuimbegeleiding op zich neemt, maar u als werkgever.  Als eigenrisicodrager ZW stelt u zelf het recht op ZW vast en ook de hoogte en duur ervan (formeel heet dit de ‘claimbeoordeling’).

Veel grote bedrijven zijn u al voorgegaan. Uit bronnen bij het UWV hebben wij vernomen dat er voor de ZW een toename is van het eigenrisicodragerschap: in 2015 zijn 6.700 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van € 61 miljard. In 2014 waren dit er 5.300 met een loonsom van € 47 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers is gestegen van 24% van de loonsom in 2014 naar 31% van de loonsom in 2015. In 2016 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 36%.

U kunt de verzuimbegeleiding  en ZW-uitvoering ook uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven, zoals ENgage. ENgage is sinds 2014 gespecialiseerd in de ZW-uitvoering voor de werkgevers en krijgt regelmatig controle van het UWV.  Het enige wat van u als werkgever wordt gevraagd, is om de ZW‑uitkering (waar men recht op heeft) te storten op de rekening van de ex-werknemer.

ENgage helpt u bij het maken van de juiste keuze  en vertelt u tijdens een persoonlijk gesprek welke mogelijkheden u heeft en wat u met ex-werknemers zou moeten communiceren. U hoeft er dus niet alleen voor te staan.

 

Beslissen vòòr 1 oktober 2015: wat te doen?

Eigenrisicodrager ZW worden, is mogelijk per 1 januari 2016. Maar dan moet u vòòr 1 oktober 2015 beslissen. Dus haast is geboden. Als u de keuze maakt dan is het volgende relevant:

  • Betrek de OR in uw keuze
  • Verzoek (formulier) richting Belastingdienst
  • Artsenverklaring (formaliteit; via eigen arbodienst of via ENgage)
  • Informeren van interne betrokkenen
  • Interne documentatie aanscherpen
  • Wachten op de eerste werknemer die na 1-1-2016 ziek uit dienst gaat

Heeft u zieken die dreigen ziek uit dienst te gaan? Of ZW’ers die u worden toegerekend? Des te mooier want deze komen, met de keuze om eigenrisicodrager ZW te worden, niet meer voor uw rekening. De zogeheten staartlasten blijven achter bij het UWV.

Gaat het u lukken om geen enkele ZW’er te krijgen (ziek uit dienst, dus niet de zwangerschappen of no risk ZW)? Dan wordt het voordeel door uw eigen invloed nog groter.

 

Meer informatie

MontClair kan u meer uitleg geven over deze regeling, al dan niet samen met de specialisten van ENgage. Neem contact op met Mike van den Brink 035-5286133 of stuur een mail naar eb@montclair.nl