Doorbeleggen na pensioendatum

Doorbeleggen na pensioendatum

qwta_iStock000003107093SmallPensioenen worden steeds duurder: omdat de rente al jaren aan het dalen is en omdat de mensen steeds ouder worden. Zo kreeg men een aantal jaren geleden voor een gespaard kapitaal van € 200.000,- nog een levenslang pensioen van € 12.500,- per jaar vanaf 65 jaar. Op dit moment krijg je voor hetzelfde kapitaal nog maar € 9.600,- per jaar vanaf 67 jaar. Als antwoord op de aanhoudend lage rente heeft de overheid, in overleg met de markt, het ‘doorbeleggen na pensioendatum’ ontwikkeld.

Hierbij wordt niet zoals nu een gelijkblijvende uitkering aangekocht, maar blijft het pensioenkapitaal dat nog niet is uitgekeerd, belegd. Positieve en negatieve rendementen van het beleggen komen ten laste van de deelnemer. Resultaten als gevolg van sterftewinst (of verlies) worden jaarlijks verdeeld over de deelnemers binnen het contract. Van jaar tot jaar zal de hoogte van de pensioenuitkering dus variëren. De werknemer krijgt op de pensioendatum een keuze. Of kiezen voor een gelijkblijvende (lage) uitkering, of voor een variabele, maar mogelijk wel hogere uitkering.

Na de consultatieronde die afliep op 16 augustus zal het concept wetsvoorstel (Wet Variabele Pensioenuitkering) zo spoedig mogelijk worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het is het streven van de Staatssecretaris om de Wet op 1 januari 2016 in te laten gaan.

MontClair zal de ontwikkelingen volgen en u hierover op de hoogte houden.