Riskmanagement-audit

Riskmanagement-audit

MontClair is gespecialiseerd in riskmanagement en adviseert uw onderneming op heldere en praktische wijze. Hieruit volgen concrete, werkbare oplossingen met als resultaat dat uw risico’s beheersbaar blijven en de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd is.

Riskmanagement-audit

Een onderneming is voortdurend aan verandering onderhevig. En daarmee ook het risicoprofiel. Daarom is structureel riskmanagement een belangrijke voorwaarde om risico’s te kunnen beheersen.

Wanneer een audit?

In een ideale wereld inventariseert een onderneming eens per twee jaar haar risico’s. Dat stelt u als ondernemer in staat om zicht en grip te houden op risico’s die u ofwel kunt elimineren ofwel kunt verzekeren. Op die manier valt er vaak voordeel te behalen, maar het kan ook voorkomen dat u extra moet investeren om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen.

Helder en concreet

MontClair inventariseert de risico’s en stelt een rapport op met concrete aanbevelingen. Op basis hiervan beslist u zelf wat u technisch oplost en wat u gaat verzekeren. Indien gewenst begeleiden we een onderneming bij het ontwerpen en implementeren van risicomanagementbeleid en de benodigde organisatorische voorwaarden.