Second opinion

Second opinion

MontClair beoordeelt uw huidige employeebenefitspakket op onafhankelijke en heldere wijze. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Is de dekking nog afdoende? Maar ook: is uw premie nog wel marktconform?

Een second opinion omvat een grondige inventarisatie van, en een onafhankelijk marktonderzoek naar uw employeebenefitspakket. Zo’n second opinion kan vaak nuttig zijn, omdat er veel verandert op het gebied van wet- en regelgeving wat arbeidsvoorwaarden aangaat. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op uw verzekeringen en de bijbehorende premies.

MontClair is een onafhankelijke, actieve adviseur die de markt goed kent. Met de juiste informatie en aanpassingen in uw employeebenefitspakket valt vaak voordeel te behalen. En dat is zowel kwalitatief als kwantitatief gezien goed voor uw onderneming.