De nieuwe WGA: tijd voor actie!

De nieuwe WGA: tijd voor actie!

WGAactie123Op 22 maart j.l. is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de kabinetsvoorstellen om WGA-vast en WGA-flex op 1 januari 2017 samen te voegen. De verwachting is dat de Eerste Kamer de voorstellen nog vóór de zomer zal bekrachtigen.

Met het akkoord van de Tweede Kamer liggen de kabinetsplannen voor de nieuwe WGA strak op koers. Alle werkgevers moeten vóór 1 oktober 2016 een belangrijke keuze maken. Wilt u zich met ingang van 2017 publiek verzekeren voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van vast en flexibel personeel? Of gaat u eigen risico dragen en zelf een oplossing inrichten? Als u niets doet gaat u automatisch terug naar het UWV. Ook als u al eigenrisicodrager bent. Wellicht geen gewenste situatie. Een fikse uitdaging voor u dus als werkgever, maar vooral ook een enorme kans.

Het team van MontClair staat klaar om u te helpen met het maken van de juiste keuze. Door u de komende tijd te voorzien van de benodigde informatie en, indien u dit wenst, een rapportage ter besluitvorming voor u op te stellen.

Let op! De OR heeft in bepaalde situaties adviesrecht, start dus op tijd.

Tijdspad:

April – Mei Zorg dat u tijdig alle informatie beschikbaar heeft over u huidige zieke medewerkers en instromers in de WGA en de ZW van de afgelopen 3 jaar.
Inzage in uw huidige kosten: welke premies betaalt u aan UWV en/of verzekeraars?
18 Mei Seminar MontClair. In 1 middag wordt u helemaal bijgepraat over de kansen die de nieuwe WGA u biedt.
Juni Verzekeraars starten met offreren voor de nieuwe WGA.
Juli-Augustus Opstellen besluitvormingsrapportages.
September Besluit werkgever. Eventueel afgeven garantieverklaring door verzekeraar.