Covid-19 – Gevolgen van arbeidsduurverkorting of tijdelijke loonsverlaging

Covid-19 heeft veel gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Wellicht bent u genoodzaakt om de lonen tijdelijk te verlagen of wordt er met uw medewerkers arbeidsduurverkorting afgesproken. Dit heeft direct gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers en de overige werknemersverzekeringen.