Bijzondere tijd vraagt om aandacht op elk niveau

Wij kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tot vragen zullen leiden. De afgelopen dagen hebben wij ook al veel vragen over dekking door deze uitbraak van onze relaties ontvangen. In principe bieden verzekeringen geen dekking omdat er geen sprake is van materiële schade. Uitbraak van een wereldwijd virus is een geval van overmacht. Lees meer

Coronavirus: Hoe kan u uw organisatie voorbereiden?

Los van eventuele dekkingsvraagstukken, is het van belang een goede voorbereiding te treffen op de consequenties die het Coronavirus mogelijk nog met zich brengt. De ontwikkelingen over de afgelopen weken, waarbij het virus zich in Noord-Italië snel heeft verspreid en ook in Nederland diverse besmettingen zijn geconstateerd, onderstrepen reeds het belang van een adequate voorbereiding. Lees meer

 

Tarieven MontClair 2020

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2020, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en).

Kerncijfers 2020

Jaarlijks worden de bedragen, waarmee de pensioen- en inkomensverzekeringen worden vastgesteld, aangepast. Graag geven wij u een overzicht van de nieuwe kerncijfers voor 2020.

Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

De beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) voor 2020 is eind november door de belastingdienst verzonden. Wist u dat 1 op de 5 beschikkingen niet correct is? Controleer zelf uw beschikking of laat MontClair een vrijblijvende quickscan doen. Meer informatie

 

Online omgeving: MijnMontClair

In 2020 gaan we onze dienstverlening digitaal uitbreiden met een online omgeving: MijnMontClair.

MijnMontClair is een gepersonaliseerde omgeving voor onze klanten en biedt hen de mogelijkheid om op ieder moment polisaanhangels, facturen en schades in te zien. Lees meer

Publiek of privaat verzekerd voor de WGA en de ZW?

Publiek of privaat verzekerd voor de WGA en de ZW?

 

Onlangs zijn de publieke premies 2020 bekend geworden. Mogelijk wenst u opnieuw te beoordelen of u nog goed zit bij het UWV. Hierbij zijn wij u graag van dienst.

Dit overzicht geeft u inzicht in de publieke premie 2020 versus 2019, inclusief de stijging per sector.

Naar de overzichten

Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

55% van de bedrijven blijkt niet te voldoen aan de Arbowet. De boetes zijn om die reden per 1 juli 2019 flink verhoogd.

Voorkom onnodige boetes en controleer of u alle arbeidsrisico’s kent en de juiste maatregelen getroffen heeft.

Meer informatie