Tarieven MontClair 2020

Tarieven MontClair 2020

Hierbij informeren wij u over de indexering van onze tarieven per 1 januari 2020, een verhoging van 2,6%, zoals vastgelegd in onze overeenkomst(en).

Kerncijfers 2020

Kerncijfers 2020

Jaarlijks worden de bedragen, waarmee de pensioen- en inkomensverzekeringen worden vastgesteld, aangepast. Graag geven wij u een overzicht van de nieuwe kerncijfers voor 2020.

Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

Is uw WHK Beschikking 2020 wel correct?

De beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) voor 2020 is eind november door de belastingdienst verzonden.
Wist u dat 1 op de 5 beschikkingen niet correct is? Controleer zelf uw beschikking of laat MontClair een vrijblijvende quickscan doen.

 

Online omgeving: MijnMontClair

Online omgeving: MijnMontClair

In 2020 gaan we onze dienstverlening digitaal uitbreiden met een online omgeving: MijnMontClair.
MijnMontClair is een gepersonaliseerde omgeving voor onze klanten en biedt hen de mogelijkheid om op ieder moment polisaanhangels, facturen en schades in te zien.

Publiek of privaat verzekerd voor de WGA en de ZW?

Publiek of privaat verzekerd voor de WGA en de ZW?

 

Onlangs zijn de publieke premies 2020 bekend geworden. Mogelijk wenst u opnieuw te beoordelen of u nog goed zit bij het UWV. Hierbij zijn wij u graag van dienst.

Dit overzicht geeft u inzicht in de publieke premie 2020 versus 2019, inclusief de stijging per sector.

Naar de overzichten

Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

Let op: boetes Arbowet per 1 juli flink verhoogd

55% van de bedrijven blijkt niet te voldoen aan de Arbowet. De boetes zijn om die reden per 1 juli 2019 flink verhoogd.

Voorkom onnodige boetes en controleer of u alle arbeidsrisico’s kent en de juiste maatregelen getroffen heeft.

Meer informatie

Prinsjesdag 2019

Velen van u zullen dit najaar beginnen met het opstellen van de begroting voor 2020/2021. Op verzekeringsgebied wijzigt er veel: de premies voor schadeverzekeringen laten een stijgende lijn zien en de lage rente heeft een grote impact op de pensioenregeling en overige werknemersverzekeringen. De regering heeft tijdens Prinsjesdag haar begroting en belastingplannen voor volgend jaar bekend maakt.Lees meer

 

Verlaging korting collectieve zorgverzekering per 01-01-2020

Vanaf 2020 moet de korting op collectieve zorgverzekeringen omlaag: van 10 naar maximaal 5 procent. Dat besloot minister Bruins van Medische Zorg op 28 juni 2018.

Deze maximale korting van 5 procent geldt alleen voor de basisverzekering. Voor aanvullende verzekeringen mogen zorgverzekeraars het kortingspercentage nog steeds zelf blijven bepalen.Lees meer