Het Pensioenakkoord: Inhoud en impact voor werkgevers en werknemers

De beoogde invoeringsdatum van de Wet toekomst Pensioenen is 1 januari 2023. U hoeft uw regeling niet per 1 januari 2023 aan te passen, maar er zijn voor die tijd wel belangrijke keuzes te maken. We geven u hierover graag meer informatie.

Lees verder

The Act on the Future of Pensions is scheduled to take effect on 1 January 2023. You do not have to change your scheme by 1 January 2023, but there are important choices to be made before then. We will be happy to explain all the ins and outs.

Read more