18 Mei Seminar: De nieuwe WGA: tijd voor actie!

WGAactie123Met het akkoord van de Tweede Kamer liggen de kabinetsplannen voor de Nieuwe WGA strak op koers. Alle werkgevers moeten vóór 1 oktober 2016 een belangrijke keuze maken. Moet U zich met ingang van 2017 publiek verzekeren voor het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van vast en flexibel personeel, of gaan eigenrisicodragen en zelf een oplossing inrichten?

Schrijf je direct in of bekijk eerst alle info

Informatiemomenten pensioen

Pensioencommunicatie123Sinds 1 juli 2015 is het wetsvoorstel pensioencommunicatie van kracht en wordt deze in fases ingevoerd. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en beoogt de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren.

Lees ook de whitepaper ‘Informatiemomenten pensioen‘ met een checklist van verplichte informatiemomenten vóór opname in de pensioenregeling, tijdens het dienstverband en na beëindiging van het dienstverband.